vertaalbureau - translation agency - agence de traduction

Welkom op de site van Quote Translations


Vos coordonnees

Privacy

Vertaalbureau Quote Translations, houder van de website, hecht grote waarde aan de privacy van de bezoekers van haar website. Zij beschermt de privacygevoelige gegevens zo optimaal mogelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens vormt daarbij handelen het uitgangspunt.

 

Met het bezoeken van de website van Vertaalbureau Quote Translations aanvaardt u de volgende voorwaarden.

 

1. Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen persoonlijke gegevens in de eerste plaats om u een probleemloze, efficiënte en op u toegesneden service te bezorgen. Het verzamelen van gegevens stelt ons in staat om u de diensten en functionaliteiten te leveren die waarschijnlijk het best overeenkomen met uw behoeften en onze dienstverlening aan u te optimaliseren. Bepaalde gegevens houden wij automatisch bij op basis van uw surfgedrag op onze site. Wij gebruiken die gegevens voor intern onderzoek naar demografie, interesses en gedrag van onze gebruikers onze dienstverlening te verbeteren. Tot die gegevens behoren mogelijk de URL die zojuist door u werd bezocht (ongeacht of deze URL zich op onze site bevindt), de URL waar u vervolgens naartoe gaat (ongeacht of deze URL zich op onze site bevindt), de browser die u gebruikt en uw IP-adres.

 

2. Verstrekking aan derden.

De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt, anders dan na uw toestemming, of wanneer de wet dat voorschrijft, of een gerechtelijke bevel ons daartoe verplicht.

 

3. Beveiliging

Vertaalbureau Quote Translations treft maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens die door de bezoeker zijn verstrekt. De bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer van hun eigen gekozen/toegekende gebruikersnaam en wachtwoord. Ook als zij anderen hiervan met hun toestemming gebruik laten maken.

 

4. Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door de website van Vertaalbureau Quote Translations op de harde schijf van uw PC wordt geplaatst. Dit is informatie over u als bezoeker van de website. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Uit het cookie blijkt wat u van ons wil. Daarmee kunnen wij de informatie op de website voortdurend verbeteren.

 

5. Wijzigen gegevens

U kunt altijd de door u verstrekte persoonlijke gegevens laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen. Vertaalbureau Quote Translations stuurt u een bericht als uw verzoek is binnengekomen en is verwerkt.

 

Vertaalbureau Quote Translations heeft het recht om de voorwaarden in het privacystatement geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd.