vertaalbureau - translation agency - agence de traduction

Welkom op de site van Quote Translations


Over ons

Michel Asselbergs is gediplomeerd vertaler Frans (ITV) en heeft daarnaast ruim acht jaar gewerkt als technisch schrijver en vertaler in en uit het Engels. De technische kennis wordt ondersteund door een vierjarige opleiding werktuigbouw, aanvullende cursussen, en verschillende met de werktuigbouw samenhangende praktijkfuncties. Vanaf 1999 is hiervoor het schrijven van technische documentatie in de plaats gekomen, daarna heeft het vertalen de overhand gekregen. Inmiddels is vertalen de hoofdactiviteit. Agnes Millies-Lacroix Is eveneens gediplomeerd vertaler Frans (ITV) en docente Frans (2e graads) en heeft ruim achttien jaar in Frankrijk gewoond en gewerkt. Deze werkzaamheden betroffen voornamelijk functies in de toeristenbranche (o.a. Air France). Na haar terugkeer in Nederland heeft zij eerst als docente Frans gewerkt en daarna vijf jaar op een Franse handelsagentuur, waar zij de commerciële communicatie verzorgde tussen Franse afnemers en Nederlandse leveranciers. Ook op kantoor was de voertaal Frans. Agnes beheerst het Frans perfect, maar is van origine Nederlandse. Wij werken daarnaast met een wisselend aantal freelance medewerkers.