vertaalbureau - translation agency - agence de traduction

Welkom op de site van Quote Translations


Disclaimer en auteursrecht

Disclaimer en auteursrecht

 

Met het bezoeken van de website van Vertaalbureau Quote Translations aanvaardt u de volgende voorwaarden.

 

1. Aansprakelijkheid

De website van Vertaalbureau Quote Translations is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan het gebeuren dat de website onjuiste of onvolledige informatie bevat en verstrekt. De houder van de website Vertaalbureau Quote Translations is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op de website. Zij is ook niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website of andere schadeveroorzakend gebruik van de website.

2. Koppelingen

Aan de website van Vertaalbureau Quote Translations kunnen, door middel van hyperlinks, websites van anderen zijn verbonden. Daarmee verstrekt Vertaalbureau Quote Translations aanvullende informatie aan u. Vertaalbureau Quote Translations is niet verantwoordelijk voor de via hyperlinks aan de website gekoppelde websites.

3. Toepasselijk recht

Het bezoeken van deze website wordt beheerst door Nederlands recht. De rechtbank in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen.

4. Auteursrecht

De inhoud van deze website is eigendom van Vertaalbureau Quote Translations en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. Op alle op deze website weergegeven informatie en afbeeldingen heerst een autheursrecht. Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Vertaalbureau Quote Translations worden gekopieerd of gebruikt.

 

Vertaalbureau Quote Translations heeft het recht om de voorwaarden in deze disclaimer geheel of gedeeltelijk in te trekken, te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd.