vertaalbureau - translation agency - agence de traduction

Welkom op de site van Quote Translations


Correcties

Reeds gemaakte vertalingen naar het Nederlands kunnen aan ons altijd ter correctie worden voorgelegd. Bij vertalingen naar het Frans of Engels kan dit na overleg. Voor tekstcorrecties wordt ervan uitgegaan dat de ingrepen beperkt blijven tot spelfouten, tikfouten, interpunctie, en kleine grammaticale en vertaalkundige kwesties. Herzien en/of gedeeltelijk herschrijven van tekst kan ook. Hiervoor is wel inzage in de tekst nodig om een goede inschatting van het tarief te kunnen maken.