vertaalbureau - translation agency - agence de traduction

Welkom op de site van Quote Translations


Home

Wij zijn een klein vertaalbureau te Dordrecht met de talencombinaties Frans-Nederlands-Frans en Engels-Nederlands-Engels. Wij zijn gespecialiseerd in technische, commerciële en toeristische vertalingen. Deze specialisaties komen niet voort uit studie alleen, maar zijn opgebouwd tijdens jarenlange tweetalige praktijkervaring in het vakgebied.

Wij beperken ons echter niet tot vertalingen in deze vakgebieden. Neem voor meer informatie even contact met ons op. Onze kleinschaligheid garandeert een directe, persoonlijke communicatie en een gunstige tariefstelling. Ons lidmaatschap van het Nederlands Genootschap voor Tolken en Vertalers (NGTV), en daarnaast een constante bijscholing en verbreding van onze kennis, vormen een waarborg voor kwaliteit. Neem contact op.